Regulamin Konkursu Haiku na Instagramie

1. Organizator Konkurs "Haiku Kyuka Design" ("Konkurs") jest organizowany przez firmę Kyuka Design z siedzibą w Milanówku, zwana dalej "Organizatorem".

2. Termin Konkursu Konkurs rozpoczyna się dnia 9 sierpnia o godzinie 12:00 i kończy się dnia 23 sierpnia o godzinie 23:59 (czas lokalny Organizatora).

3. Warunki uczestnictwa Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich i , korzystających z serwisu Instagram, zamieszkujących na terenie Polski. Uczestnik musi posiadać publiczne konto na Instagramie.

4. Zasady Konkursu

  • Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą napisać Haiku na temat świec, porcelany i tworzenia atmosfery.
  • Haiku musi być napisane w języku polskim
  • Uczestnicy powinni opublikować swoje Haiku w komentarzu pod oficjalnym postem Konkursowym na koncie @kyuka_design oraz jako oddzielny post na swoim koncie Instagram lub jako Story. W opisie postu/Story uczestnik powinien dodać hashtag [#HaikuKyukaDesign] oraz oznaczyć profil @kyuka_design.
  • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno Haiku.

5. Wybór zwycięzcy

  • Zwycięzcę Konkursu wybierze jury złożone z osób: Joanna Matusiak (@manufaktura_splotów), Eliza Kmita (@whiteplatecom) oraz Basia Szafranska (@basaiszafranska), wraz z organizatorem Inka i Stefan @kyuka_design
  • Ocena będzie opierać się na oryginalności, zgodności z tematem, kreatywności oraz jakości literackiej Haiku.
  • Zwycięzca zostanie ogłoszony publicznie na koncie Instagram @kyuka_design oraz skontaktowany poprzez wiadomość prywatną na Instagramie najpóźniej 26 sierpnia 2023 r.

6. Nagroda Zwycięzca otrzyma zestaw prezentowy: świecę Canyon Parian o wybranym zapachu i akcesoria do pielęgnacji świec. Nagroda jest niepodzielna i niepodlegająca wymianie na gotówkę.

7. Zgoda na wykorzystanie treści Uczestnicy Konkursu zgadzają się na udostępnienie swojego Haiku oraz nazwy użytkownika w związku z Konkursem na profilu @kyuka_design.

8. Ochrona danych osobowych Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora.

9. Reklamacje Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać poprzez maila: inka@kyukadesign.com w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

10. Zmiany w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach. Informacje o zmianach będą publikowane na koncie @kyuka_design.

11. Postanowienia końcowe

  • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani administrowany przez Instagram.
  • Uczestników obowiązuje pełna zgoda na treść regulaminu.
  • Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

9 sierpnia 2023 r.